Přihláška na soustředění
Jméno:
Příjmení:
Město / obec:
Ulice a č.:
PSČ:
Třída ST:(kdo ji má)
Třída LA:(kdo ji má)
Dat.nar.: rok
muž - žena
Telefon:
Telefon domů:
Váš E-mail: 
Termín akce:
Vaše zpráva (zdravotní problémy, léky, nutná péče - není nutné vyplňovat): 
     Rodné číslo!!!!!! kvůli pojištění!!!

Opiš kód: 32758